“נסעד את האיפטאר באל-קודס, בירת פלסטין ✌🏻 ❤
פרסומת של חברת ‘זן’ בכווית”

– עמוד בית חנינא – ירושלים

הערת מערכת 0202:
איפטאר היא סעודת שבירת הצום בחודש רמדאן.

#רמדאן #איפטאר #הצהרת_טראמפ

سنفطر بالقدس عاصمةة فلسطين ✌🏻 ❤
إعلان لشركةة زين في الكويت
– صفحة بيت حنينا – القدس

https://bit.ly/2rPS9Jp