“עימותים אלימים במחסום קלנדיה” [12:57, יום שני]
-רשת קודס לחדשות

#מחסום_קלנדיה
شاهد: مواجهات عنيفة على حاجز قلنديا
– شبكة قدس الإخبارية
https://goo.gl/bqKKdh