“שריפת רכב וקטנוע ווספה בראס ח’מיס
מחנה הפליטים עלה שלב, במקום גניבה עברנו לשריפת רכבים.”

– מחנה הפליטים שועפאט – אל-קודס

#מפ_שועפאט

احتراق سيارة وفزبة في راس خميس
انتقل المخيم الى المرحلة الثانية بدل السطو صرنا حرق سيارات
مخيم شعفاط – القدس
https://goo.gl/oMxXhi