“משפחה ירושלמית מקפידה לקיים את המנהג הזה מדור לדור, כל שבוע במסגד אל-אקצא אחרי תפילת יום שישי.

צילום: עיסא קוואסמה”

– ח’מאיל

[תרגום חלק מהקריאות בסרטון:]

“תתפללו על הנביא… תתכבדו, עולים לרגל… מי שאוהב את הנביא, שיתפלל עליו”

#אלאקצא

عائلة مقدسية تتوارث هذه العادة التي يحرصون عليها بعد صلاة الجمعة عند المسجد الأقصى ،، تصوير عيسى قواسمه

– خمائل

https://goo.gl/LdjnRE