“חלוקת תעודות סוף שנה בבית הספר היסודי לבנים – סילוואן.”

– בית הספר היסודי לבנים – סילוואן

#סילוואן #חינוך

جانب من تسليم الشهادات
مدرسة ذكور سلوان الابتدائية
– مدرسة ذكور سلوان الابتدائية

https://bit.ly/2KzOBGz